Notifications Bell

Mixed day for the global markets as asset tapering and COVID-19 concerns loom - Tuesday Review, August 10

Mixed day for the global markets as asset tapering and COVID-19 concerns loom - Tuesday Review, August 10

The US $1 trillion infrastructure bill clears Senate

The US

Wall Street closed mainly in the green, as economically sensitive value stocks gained after the US Senate’s passed a $1 trillion bipartisan infrastructure package. USA30 rose 0.46%, while USA500 gained 0.10%. TECH100 dropped 0.49%.

Crude oil rose 3.32% to hit $68.69 per barrel.

Gold was up 0.30% to $1,731.75 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.16%, trading at 93.085.

Asia and Australia

Stocks were mixed. Besides the ongoing debate on central bank asset tapering, investors also focused on the impact of a resurgence in COVID-19 cases on the global economic recovery. Japan225 rose 0.90%, with markets reopening after the holiday.

HongKong45 was down 0.36%.

Down under, Australia200 edged up 0.20%.

Europe

Markets closed higher as traders shrugged off fears over the Delta variant and rising inflation. Germany30 gained 0.16%. France40 traded 0.10% higher, reaching a new 5-year high.

Brent oil rose 2.88% to trade at $71.03 a barrel.

EUR/USD was down 0.16% to 1.1718.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com