Notifications Bell

Mixed beginning of the week for global markets - Monday Review, July 5

Mixed beginning of the week for global markets - Monday Review, July 5

European stocks lower amid OPEC+ meeting and a possible new deal in the grocery sector

The US

Markets were closed for Independence Day Holiday.

Crude oil traded 0.2% higher at $75.27 a barrel.

Gold rose 0.5% to $1,792.85 per ounce.

Asia and Australia

Equities were mostly higher after the release of a slew of economic metrics in the region.

HongKong45 inched up 0.03%.

Japan225 was down 0.59% after services PMI for June came in higher-than-expected at 48.

Down under, Australia200 edged up 0.15% with better-than-expected month-on-month growth of retail sales – 0.4%. Moreover, the Reserve Bank of Australia is due to hand down its policy decision on Tuesday.

Europe

Stocks edged lower, with investors keeping a close eye on the oil market, while the prospects of a bidding war for Morrisons sparked interest across the UK grocery sector.

Germany30 traded 0.6% lower, while France40 dropped 0.4%. UK100 fell 0.1%.

Brent oil rose 0.1% to $76.27 per barrel.

EUR/USD traded 01% higher at 1.1869.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com