Notifications Bell

Mixed beginning of the month for the global markets - Thursday Review, July 1

Mixed beginning of the month for the global markets - Thursday Review, July 1

American stocks reached for records as US jobless claims declined

The US

Wall Street closed higher on upbeat economic data, with the number of unemployment claims coming in lower-than-expected. USA30 added 0.38%, while USA500 gained 0.52%. TECH100 traded 0.13%.

Crude oil rose 2%, hitting $74.94 per barrel.

Gold was up 0.29% to $1,776.80 per ounce.

The Dollar Index was up 0.15% at 92.567.

Asia and Australia

HongKong45 was closed for a holiday.

Japan225 fell 0.3% as sources said COVID-19 restrictions were likely to be extended.

Down under, Australia200 lost 0.65% as losses in the Consumer Discretionary, Consumer Staples and Industrials sectors led shares lower.

Europe

Germany30 rose 0.47%, driven by gains in Media, Insurance and Chemicals sectors. France40 gained 0.71%.

Brent oil traded 1.18% higher to $75.50 a barrel.

EUR/USD was down 0.07% to 1.1846.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com