Notifications Bell

Mediocre Q3 earnings for Gap

Mediocre Q3 earnings for Gap

Gap slashed the full-year outlook for profits and sales

For the quarter ended October 30, Gap reported an EPS of 27 cents, lower than 50 cents expected. Revenue also came in lower-than-expected, at $3.94 billion versus $4.44 billion forecasted. The company swung to a net loss of $152 million.

According to Gap’s CFO Katrina O’Connell, backlogs at US ports had a meaningful impact into the second half of the year, resulting in three straight weeks of unanticipated delays of Gap’s fall products. The disruption is said to last until early next year.

One of Gap’s businesses, Old Navy, was disproportionately impacted by supply chain delays, especially the women’s section. Old-navy’s same-store sales fell 9% year over year.

For Q4, Gap expects the inventories to be up high-single digits year over year after the last quarter’s 1% decline. The full-year revenue is seen 20% higher, which is less than its previous outlook of 30% increase. Moreover, Gap bets that a tie-up with Kanye West’s Yeezy line will boost sales and attract new customers.

At the moment of writing, Gap stock price was down almost 22%, whipping out the stock’s 16% gain for the year.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com