Notifications Bell

Marvell Technology results beat Q1 expectations

Marvell Technology results beat Q1 expectations

The developer and producer of semiconductors and related technology posted first quarter 2022 results that surpassed expectations

Marvell Technology revealed an EPS of 29 cents on revenues of $832.3 million. Both figures came in higher than what analysts expected. They anticipated an EPS of 27 cents and $805.8 million in revenues.

For the future, Marvel is looking for earnings-per-share between 28 cents – 34 cents, on revenue of $1.06 billion. While Wall Street's expectation for an EPS falls in the company's range – 30 cents – the same cannot be said about the revenue, expected to come in at $840.2 million. "Marvell's outlook for strong revenue growth in the second quarter highlights robust demand across all our key end markets. I have never felt stronger about our prospects and believe that we are at the beginning of a multi-year growth cycle," stated the company.

The improved figures are expected to be driven by Inphi, the company Marvell acquired about ten days before the end of the quarter.

At the moment of writing, Marvell Technology stock price added more than 6% during pre-market trading.

Sources: seekingalpha.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com