Notifications Bell

Markets start to lose some steam - Tuesday Review, April 6

Markets start to lose some steam - Tuesday Review, April 6

Bulls hit the pause button in the US, breaking a multi-day winning streak

The US

Last week’s non-farm payrolls figures seem to lose their power over the markets. USA30 fell 0.29%, while USA500 closed 0.1% lower, both snapping a three-day win streak. TECH100 was down 0.1%.

Crude oil traded 1.8% higher at $59.69 per barrel.

Gold rose 0.1% to $1,731.25 per ounce.

Asia and Australia

Hong Kong markets were closed for a holiday.

Japan225 declined 1.30%.

Down under, Australia200 rose 0.84% after the Reserve Bank announced that it would maintain its monetary policy unchanged.

AUD/USD was down 0.22% to 0.7632.

USD/JPY gained 0.18% to 110.37.

Europe

Stocks traded higher, climbing to record highs, as investors focused on signs of strong global growth. Germany30 went up 0.9%, reaching an all-time high. France40 and UK100 gained 0.5% and 1%, respectively.

Brent oil added 1.6% to $63.17 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1806 after it lost 0.1%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com