Notifications Bell

Markets snapped out of their multi-day losing streak - Thursday Review, May 20

Markets snapped out of their multi-day losing streak - Thursday Review, May 20

Tech and earnings reign supreme in the markets

The US

Wall Street closed in positive territory, snapping a three-day losing streak. Moreover, the latest number of unemployment claims boosted investor sentiment. USA30 added 0.55%, while USA500 rose 1.06%. TECH100 gained 1.77%.

Crude oil traded 0.4% higher at $63.61 per barrel.

Gold traded 0.4% lower at $1,874.10 an ounce.

Asia and Australia

Japan225 inched down 0.06%, after April data on imports, exports, and balance outperformed expectations.

HongKong45 fell 0.93%.

Down under, Australia200 rose 0.88%, as data regarding employment for April was mixed.

Europe

Stocks traded higher, recovering after the previous session’s significant losses. Strong earnings boosted them, and the fact that the region is starting to reopen the economy. Germany30 traded 0.5%, and France40 went up 0.6%. UK100 climbed 0.4%.

Brent oil rose 0.2% to $66.81 a barrel.

EUR/USD traded 0.2% at 1.2199.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com