Notifications Bell

Markets roar to new highs on rosy earnings - Thursday Review, July 29

Markets roar to new highs on rosy earnings - Thursday Review, July 29

Despite being expected, Fed’s decision has an impact over the global markets

The US

Wall Street ended higher helped by strong company earnings and solid economic growth data. However, Fed’s decision to keep the rates unchanged pinned the dollar at a one-month low. USA30 and USA500 each closed 0.4% up. TECH100 added 0.3%.

Crude oil rose 1.64% to $73.58 per barrel.

Gold rose 0.9% to $1,816.55 per ounce.

The Dollar Index fell 0.38% to 91.898, a level reached on June 29.

Asia and Australia

Stocks jumped after China took action to calm recent market turbulence. Moreover, the US Federal Reserve announced that more economic progress was needed before it starts asset tampering. Japan225 was up 0.48%.

HongKong45 jumped 2.11%.

Down under, Australia200 was up 0.38% as investors expect the country’s central bank to delay its planned asset tapering as it hands down its policy decision next week.

Europe

The second-quarter corporate earnings season has been largely positive in Europe as companies took advantage of the gradual removal of COVID-19 restrictions as vaccination programs kicked in. Germany30 traded 0.2% higher, and France40 rose 0.8%. UK100 climbed 0.5%.

Brent oil was up 1.77% to $76.06 a barrel.

EUR/USD traded 0.2% at 1.869.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com