Notifications Bell

Markets mostly down ahead of the Federal Reserve’s meeting - Tuesday Review, April 27

Markets mostly down ahead of the Federal Reserve’s meeting - Tuesday Review, April 27

Investors exercised caution ahead of FED’s meeting, big tech earnings

The U.S.

Wall Street traded largely flat ahead of the two-day FED meeting due to start Wednesday. USA30 added 0.01%, while USA500 fell 0.02%. TECH100 traded 0.34% lower.

Crude oil rose 2.12% to $63.22 a barrel.

Gold was down 0.28% to $1,775.15 per ounce.

The Dollar Index was up 0.12% at 90.890.

Asia and Australia

Japan225 traded 0.4% lower, as new COVID-19 infections remained a worry in the region even though the Bank of Japan announced that it would keep the monetary policy unchanged.

HongKong45 inched down 0.09%.

Down under, Australia200 fell 0.50%.

USD/JPY rose 0.63% to 108.77.

Europe

Stock market traded mostly unchanged, with investors focusing on earnings from companies like HSBC and BP, ahead of the start of the Federal Reserve’s two-day meeting.

Germany30 and France40 were flat. UK100 climbed 0.1%.

Brent oil traded 1.72% higher at $66.15 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2087 after it gained 0.03%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com