Notifications Bell

Markets focused on the implications of the disagreement in OPEC+ talks - Tuesday Review, July 6

Markets focused on the implications of the disagreement in OPEC+ talks - Tuesday Review, July 6

The UK food sector and US tech stocks were also among the highlights

The US

Wall Street returned to action after the Independence Day holiday, with financials and other groups closely tied to economic growth leading the declines. On the other hand, the tech-driven index edged higher to another closing record. USA30 fell 0.6%, and USA500 lost 0.20%. TECH100 added 0.17%.

Crude oil traded 2.3% higher at $76.87 per barrel.

Gold rose 1.3% to $1,806.45 per ounce.

Asia and Australia

Markets mainly were up alongside soaring oil prices, even as investors digested the dissensions between OPEC+ members. Japan225 was up 0.34%.

HongKong45 traded 0.17% lower.

Down under, Australia200 edged up 0.18% ahead of the Reserve Bank of Australia’s policy decision. The bank was expected to start withdrawing some stimulus measures.

Europe

Stocks mainly slipped lower as investors focused on the rising oil prices. However, the UK food retailer sector remained in the spotlight, with Ocado announcing a 20% rise in revenue for the first half of the year. Germany30 traded 0.4% lower, while France40 fell 0.3%. UK100 outperformed, adding 0.1%.

Brent oil rose 0.7% to $77.71 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1882 after gaining 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com