Notifications Bell

Markets focused on earnings, and US inflation data - Thursday Review, May 13

Markets focused on earnings, and US inflation data - Thursday Review, May 13

The latest economic data is not totally is line with what investors expected, raising inflation worries

The US

Wall Street closed higher, boosted by a labor market that seems to be recovering from the COVID-19 pandemic’s impact. USA30 rose 1.29%, while USA500 went up 1.2%. TECH100 edged 0.72% higher.

Crude oil fell 3.25% to $63.93 a barrel.

Gold was up 0.15% to $1,825.55 an ounce.

The Dollar Index added 0.05% to 90.730.

Asia and Australia

Stocks were down as the bond yields rose over concerns that the bigger-than-expected increase in US consumer prices could impact the global economic recovery.

HongKong45 traded 1.16%.

Japan225 fell 1.90% after March’s current account data was disappointing.

Down under, Australia200 was down 0.34%.

Europe

Germany30 gained 0.33%, while France40 gained 0.14%. UK100 slipped 1.3% after major companies such as Burberry, BP, and Royal Dutch Shell dragged the index lower.

Brent oil lost 2.91%, reaching $67.30 per barrel.

EUR/USD was up 0.07% to 1.2078.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com