Notifications Bell

Markets extend their rally over Pfizer’s full FDA approval - Tuesday Review, August 24

Markets extend their rally over Pfizer’s full FDA approval - Tuesday Review, August 24

German economic data showed the GDP rose more than expected in Q2

The US

Wall Street ended higher, as the FDA’s full approval of a COVID-19 vaccine and the absence of negative catalysts kept risk appetite alive ahead of the Jackson Hole Symposium. USA30 rose 0.09%, and USA500 gained 0.15%. TECH100 added 0.52%.

Crude oil went up 1.1% at $66.39 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1,803.15 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were up, boosted by the FDA’s approval of the COVID-19 vaccine, which is expected to increase US vaccination rates and assuage concerns over the virus’s impact on global economic recovery.

Japan225 rose 1.12%.

HongKong45 was up 0.28%.

Down under, Australia200 traded 0.28% higher.

Europe

Markets closed in the green, helped by stronger than expected German growth and the full US approval of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.

Germany30 traded 0.2% higher. France40 and UK100 each added 0.1%.

Brent oil rose 1.2% to $69.19 per barrel.

EUR/USD lost 0.1% trading at 1.1737.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com