Notifications Bell

Markets can’t catch a break amid Fed minutes, and disappointing economic data - Wednesday Review, May 19

Markets can’t catch a break amid Fed minutes, and disappointing economic data - Wednesday Review, May 19

European stocks ended lower, dragged by the US selloff

The US

Wall Street ended lower after Fed’s Meeting Minutes showed that the US economy is still far from the central bank’s goals USA30 fell 0.48%, while USA500 lost 0.29%. TECH100 dropped 0.03%.

Crude oil traded 1.4% lower at $64.61 per barrel.

Gold rose 0.1% to $1,869.05 per ounce.

Asia and Australia

Japan225 settled up 2.09% as investors shrugged off disappointing GDP data.

HongKong45 traded 1.42% higher, boosted by gains in the energy and telecom sectors.

Down under, Australia200 finished 0.60% up, after the heavyweight mining and energy sector stocks traded higher.

Europe

Stocks traded lower following the late selloff reported on Wall Street. Germany30 traded 1.1% lower, while France40 fell 0.9%. UK100 dropped 1%.

Brent oil fell 1.3% to $67.86 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2224 after it went up 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com