Notifications Bell

Markets are divided between virus woes and promising earnings - Monday Review, August 2

Markets are divided between virus woes and promising earnings - Monday Review, August 2

Earnings boost market sentiment

The US

Wall Street closed mainly lower after erasing early gains, as worries about the Delta COVID-19 variant and a slowing US economy overshadowed optimism regarding more fiscal stimulus. Moreover, data released regarding manufacturing showed a slower pace for the second straight month as shortages of raw materials persisted. USA30 fell 0.28%, while USA500 traded 0.18% lower. TECH100 added 0.06%.

Crude oil lost 1.2% at $73.03 a barrel.

Gold fell 0.3% to $1,811.25 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mixed, with signs of a challenging week ahead because of the disappointing Chinese economic data and its continuous regulatory crackdown.

HongKong45 inched down 0.04%.

Japan225 jumped 1.59%.

Down under, Australia200 went up 0.97% ahead of the country’s central bank handing down its policy decision on Tuesday. Sydney is under a lockdown that will last at least nine weeks until August 28.

Europe

The stock market traded higher, driven by strong earnings from banking giant HSBC and AXA, as well as healthy German retail sales. Germany30 traded 0.5% higher, while France40 rose 0.9%. UK100 climbed 1%.

Brent oil fell 1.2% to $74.53 a barrel.

EUR/USD was flat at 1.1867.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com