Notifications Bell

Lyft reports a 125% revenue growth from last year

Lyft reports a 125% revenue growth from last year

The company that develops, markets, and operates a mobile app, offering vehicles for hire, and food delivery service reported Q2 2021 earnings that topped consensus

Lyft revenues single-handedly came ahead of the $696.9 million consensus with figures coming in at $765 million. Moreover, the number of active riders increased to 17.14 million. Despite the resurgence of COVID-19 cases, the company saw a strong demand from riders in July. Still, it isn’t close to the pre-pandemic 21.2 million rides reported in Q1 2020.

According to the company, Q2’s revenue surged 125% year-over-year, significantly higher than the 26% jump reported the prior quarter.

On the other hand, Lyft reported $2.2 billion in unrestricted cash, cash equivalents and short-term investments, flat from Q1 2021.

Logan Green, Lyft CEO, stated: “We had a great quarter. We beat our outlook across every metric, and we have growing momentum. Since our inception, we’ve worked hard to defy the odds with a deep belief in our mission. We’ve consistently innovated and made big bets, and this is just the beginning. We want to improve people’s lives with the world’s best transportation, and we will continue working to deliver on this goal.”

For Q3, Lyft expects revenue between $850 million - $860 million.

At the moment of writing, Lyft stock price was trading 0.94% higher.

Sources: cnbc.com, tipranks.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com