Notifications Bell

KKR and CD&R to take Cloudera private for $4.7 billion

KKR and CD&R to take Cloudera private for $4.7 billion

Cloud-based software provider, Cloudera to be taken private in the second half of the year

Founded in 2008 by a group of engineers from Google, Facebook, Oracle, and Yahoo, Cloudera was one of the early players in the open-source framework Hadoop. Through it, large amounts of data are processed quickly. Cloudera, catering to industries including finance, healthcare, and government agencies, saw an uptick in demand during the pandemic. Behemoths like Amazon.com, Alphabet, and Microsoft have invested in software products that are Cloudera’s speciality.

Cloudera’s largest shareholder is Carl Icahn, an activist investor who has explored the company’s potential sale since mid-2020. Icahn’s desire finally came true earlier today. Private equity firms KKR and Clayton Dubilier & Rice will take Cloudera private at a valuation of approx. $4.7 billion. According to Cloudera’s SEC filing, it received a $16 per share cash offer, representing a premium of over 24% over the last closing price on Friday.

The deal is expected to be closed in the second half of the year and includes a 30-day “go-shop” period during which Cloudera can explore alternative offers.

After the news hit the wires, Cloudera stock price surged more than 24% in pre-market trading.

Sources: bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com