Notifications Bell

Investors awaited key economic data - Monday Review, June 7

Investors awaited key economic data - Monday Review, June 7

Some stocks pared gains on caution regarding inflation and economic data

The US

Wall Street closed mixedly as investors stand by on news of a minimum global tax rate, inflation, and a lack of market-moving economic news. USA30 fell 0.36%, while USA500 lost 0.08%. TECH100 went up 0.49%.

Crude oil fell 0.33%, hitting $69.39 a barrel.

Gold was up 0.27% to $1,897.05 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.22% at 89.938.

Asia and Australia

Stocks were mostly down, with investors focusing on the US employment report released at the end of the previous week. HongKong45 was down 0.72%.

Japan225 was up 0.28%.

Down under, Australia200 lost 0.04%.

Europe

Markets closed predominantly higher, despite fears over rising inflation. Germany30 fell 0.10%. France40 rose 0.43%, hitting a new 5-year high. Europe50 ended up about 0.2%.

Brent oil traded 0.33% at $71.65 a barrel.

EUR/USD was up 0.25% to 1.2196.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com