Notifications Bell

Inflation worries continue to keep investors on their toes - Wednesday Review, May 12

Inflation worries continue to keep investors on their toes - Wednesday Review, May 12

European stocks edged higher amid earnings reports and economic data

The US

Wall Street continued to lose steam as inflation data fueled concerns on whether or not the FED will raise the interest rates sooner than anticipated. USA30 fell 1.99%, while USA500 lost 2.14%, marking its most significant one-day percentage drop since February. TECH100 closed 2.67% lower.

Crude oil traded 0.9% higher at $65.85 per barrel.

Gold fell 0.1% to $1,834.35 an ounce.

Asia and Australia

Markets traded mainly lower, close to one-month lows, as investors remained concerned about the impact of rising inflation on the global economic recovery.

Japan225 fell 0.72%.

HongKong45 was up 0.28%.

Down under, Australia200 edged 0.71% lower, as the country’s 10-year bond surged after the government handed down a large spending budget to boost the economic recovery.

Europe

Stocks traded higher, with the British index outperforming after better-than-expect growth data in March. Moreover, earnings in the banking and retail sectors added momentum. Germany30 and France40 each traded 0.1% higher. UK100 climbed 0.6%.

Brent oil rose 0.9% to $69.11 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2138 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com