Notifications Bell

Inflation, Inflation, Inflation - Wednesday Review, June 9

Inflation, Inflation, Inflation - Wednesday Review, June 9

Inflation reports kept investors on their toes

The US

Wall Street ended in the red as investors awaited inflation data for clues on when the US Federal Reserve could tighten its dovish monetary policy. USA30 fell 0.44%, and USA500 traded 0.18% lower. TECH100 dropped 0.09%.

Crude oil ended 0.1% lower at $69.96 a barrel.

Gold was down 0.07% to $1,893.10 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.07% higher at 90.135.

Asia and Australia

On the Asian front, markets were mainly lower. Investors focused on the mixed inflation data from China while waiting for updates from the US also on inflation later this week.

HongKong45 inched up 0.01%.

Japan225 was down 0.25%.

Down under, Australia200 traded 0.09% lower.

Europe

Markets closed the day mixedly with investors being cautious ahead of a policy decision from the European Central Bank and a US inflation reading later this week. Europe50 closed 0.1% higher, while Germany30 fell 0.4%. France40 rose 0.2%.

Brent oil remained unchanged at $72.22 a barrel.

EUR/USD was up 0.07% to 1.2179.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com