Notifications Bell

Impressive quarterly results for Adobe

Impressive quarterly results for Adobe

The American developer of printing, publishing, and graphics software impressed Wall Street with its fiscal second-quarter 2021 figures

For the quarter ended June 4, Adobe reported revenues of $3.84 billion, marking a 23% increase from a year ago. The figures came ahead of the company’s consensus of $3.72 billion. Adobe’s non-GAAP earnings-per-share were $3.03, topping the $2.81 per share expected.

Adobe’s results came in higher in every segment. The Digital Media revenue increased 25% from the previous figures, reaching $2.79 billion. For the Digital Experience segment, the company’s target of 18% growth was surpassed by a 21% growth to $938 million. Moreover, in the quarter, Adobe repurchased 2.1 million shares.

Shantanu Narayen, Adobe CEO, stated: “Adobe had an outstanding second quarter as Creative Cloud, Document Cloud and Experience Cloud continue to transform work, learn and play in a digital-first world.”

For fiscal Q3 2021, Adobe forecasts revenue of $3.88 billion, higher than Wall Street’s consensus of $3.83 billion. The company’s CFO, John Murphy, stated: “the large market opportunity and momentum we are seeing across our creative, document and customer experience management businesses position us well to deliver another record year.”

After the news hit the wires, Adobe stock price traded 2.5% higher at $565 apiece.

Source: barrons.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com