Notifications Bell

Impressive quarterly figures for Tesla

Impressive quarterly figures for Tesla

Record net income for Tesla in Q1 2021

One of the largest electric carmakers in the world, Tesla reported first-quarter results after the bell on Monday. According to the figures, the company topped every expectation.

For Q1, Tesla revealed an EPS of 93 cents on revenues of $10.39 billion. The market was looking for earnings per share of 79 cents and revenues of $10.29 billion. This quarter’s revenue numbers came in 74% higher than what Tesla reported a year ago.

The company’s net profit reached a quarterly record of $438 million. Moreover, it recorded a $101 million favourable impact from sales of bitcoin during the quarter.

During the earnings call, Tesla’s CEO Elon Musk stated that the EV business delivered 184,800 Model 3 and Model Y cars, beating expectations, and setting a record. Moreover, he said that the new version of the Model S sedan would start being delivered to customers beginning May 2021.

For the future, Tesla expects its delivery to grow more than 50% in 2021, which implies a minimum delivery of approximately 750,000 vehicles this year.

At the moment of writing, during the pre-market session, Tesla stock price is trading 2.42% lower.

Keep up with companies that have earnings reports this week here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com.

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com