Notifications Bell

Global stocks were off record highs ahead of earnings season - Monday Review, April 12

Global stocks were off record highs ahead of earnings season - Monday Review, April 12

Investors were cautious ahead of earnings season

The US

As investors were looking forward to the earnings season to start, Wall Street closed lower. USA30 fell 0.16%, and USA500 lost 0.02%. TECH100 was down 0.36%.

Crude oil went up 0.9% to $59.86 per barrel.

Gold fell 0.3% to $1,739.20 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 slid 1.48% as investors await various economic data, such as trade data, trade balance, the first-quarter GDP, and many more.

Japan225 was down 0.55%.

Down under, Australia200 traded 0.40% lower as rates on the 10-year debt jumped past 1.8%.

Europe

Stocks edged lower after record highs as they were awaiting the start of the US earnings season, as well as the comments from the Fed and ECB. Germany30 and France40 each lost 0.1%. UK100 fell 0.6% even though shops, pubs, gyms, and hairdressers re-opened after three months of lockdown.

Brent oil rose 1% to $63.61 per barrel.

EUR/USD treaded at 1.1874 after it lost 0.2%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com