Notifications Bell

Global stocks traded predominantly higher amid strong signs of a global economic recovery - Monday Review, May 3

Global stocks traded predominantly higher amid strong signs of a global economic recovery - Monday Review, May 3

Robust economic data and earnings optimism lifted European stocks

The US

Wall Street closed mainly higher as signs of a faster reopening of the economy are more and more present. Also, New York and New Jersey are set to begin lifting restrictions starting May 19. USA30 gained 0.70%, while USA500 climbed 0.27%. TECH100 fell 0.48%.

Crude oil rose 1.34% to $64.43 per barrel.

Gold traded 1.34% higher at $1,792.35 per ounce.

Asia and Australia

Chinese and Japanese markets were closed for Labor and Constitution Day, respectively.

Down under, Australia200 edged up 0.14% ahead of the Reserve Bank’s policy decision due on Tuesday.

USD/JPY fell 0.15% to 109.11.

Europe

Stocks closed higher after a strong eurozone factory activity and German retail sales, highlighting a quick rebound in economic growth. Europe50 rose 0.6%, while Germany30 was up 0.8%. France40 gained 0.6%.

UK markets were closed for the May Bank holiday.

Brent oil rose 1.11% to trade at $67.50 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2064 after it gained 0.37%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com