Notifications Bell

Global stocks reached new highs boosted by US passage of infrastructure bill - Wednesday Review, August 11

Global stocks reached new highs boosted by US passage of infrastructure bill - Wednesday Review, August 11

Stocks hit records as Fed tapering concerns ease

The US

Wall Street closed at new highs after data showed that the consumer price increases slowed in July, easing concerns that the Federal Reserve will signal a scaling back of bond purchases. USA30 rose 0.62%, and USA500 gained 0.25%, both reaching new record highs. TECH100 dropped 0.16%.

Crude oil settled at $69.25 per barrel after it gained 1.41%.

Gold settled up 1.2% at $1,753.30 per ounce.

The Dollar Index was down 0.13% at 92.933.

Asia and Australia

Gains remained modest as traders continued to assess the impact of rising COVID-19 cases and central bank asset tapering on the global economy.

Japan225 gained 0.56%.

HongKong45 was down 0.39%.

Down under, Australia200 rose 0.62%, with the Westpac consumer sentiment index dropping 4.4% in August compared to the 1.5% growth the month before.

Europe

Germany30 gained 0.35%, hitting a new all-time high. France40 rose 0.55%. UK100 gained 0.7%, marking its fourth straight consecutive rise.

Brent was up 1.15% to $71.44 per barrel.

GBP/USD rose 0.15% to 1.3858.

EUR/USD traded at 1.1737 after it gained 0.16%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com