Notifications Bell

Global stocks mixed as investors await the Fed meeting - Monday Review, June 14

Global stocks mixed as investors await the Fed meeting - Monday Review, June 14

Multiple markets reached new record highs

The US

Wall Street closed the day in a mixed manner, as investors were waiting for the two-day Federal Reserve policy meeting due to start Tuesday. USA30 was down 0.25%, while USA500 added 0.18%. TECH100 was up 0.74%, closing at a record high of 14,174.14.

Crude oil rose 0.78% to hit $71.46 a barrel.

Gold was down 0.76% to $1,865.35 per troy ounce.

The Dollar Index traded 0.11% lower at 90.430.

Asia and Australia

Japan225 rose 0.74%, hitting a new 1-month high after the revised industrial production showed a 2.9% increase, marking a boost from the 2.5% growth initially forecasted.

Chinese and Australian markets were closed for the Dragon Boat Festival and the Queen’s Birthday.

USD/JPY was up 0.03% to 109.69.

Europe

The stock market closed mixedly, with expectations of accommodative monetary policy growing even though the global economic recovery picked up speed. Germany30 fell 0.13%. UK100 closed 0.18% higher, reaching its highest level since February 2020, as investors awaited an update on the country’s COVID-19 lockdown measures.

Brent oil traded 0.80% higher to trade at $73.27 a barrel.

EUR/USD was up 0.16% to 1.2125.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com