Notifications Bell

Global markets were mainly lower, cautious on Chinese economic slowdown - Monday Review, August 16

Global markets were mainly lower, cautious on Chinese economic slowdown - Monday Review, August 16

European and Asian stocks lower, while Wall Street reached new records high

The US

Wall Street reached record highs as investors moved into defensive sectors, and stock recovered from losses earlier in the session, shaking off the economic data out of China. USA30 rose 0.31%, while USA500 gained 0.26%. TECH100 dropped 0.2%.

Crude oil traded 1.8% lower at $66.94 a barrel.

Gold fell 0.1% to $1,777.60 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were down, with investors waiting for the Chinese data to hint at a slowdown in economic growth.

HongKong45 was down 0.49%.

Japan225 traded 1.41% lower, even though the country’s GDP grew a better-than-expected 0.3% quarter-on-quarter.

Down under, Australia200 lost 0.40%. The country’s central bank is due to release the minutes of its latest meeting on Tuesday.

Europe

Markets traded mainly lower, as weak Chinese economic data pointed to a COVID-induced slowdown while geopolitical turmoil prompted caution. Germany30 traded 0.4% lower, and France40 fell 0.6%. UK100 dropped 0.8%.

Brent oil lost 1.6% to $69.45 a barrel.

EUR/USD traded lower at 1.1787.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com