Notifications Bell

Global inflation worries were toned down by Fed’s comments - Tuesday Review, May 25

Global inflation worries were toned down by Fed’s comments - Tuesday Review, May 25

Asian stocks traded higher amid promising economic news

The US

Wall Street snapped out of its winning streak as a slump in energy offset gains in leisure and travel stocks amid optimism on the progress made to an economic reopening. USA30 fell 0.24%, while USA500 lost 0.21%. TECH100 slipped 0.03%.

Crude oil rose to $66.07 a barrel.

Gold was up 0.7% at $1,898 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were up as comments from US Federal Reserve officials eased concerns about inflation. Japan225 gained 0.70% after Bank of Japan Haruhiko Kuroda pledged to keep the monetary policy ultra-loose.

HongKong45 rose 1.29%.

Down under, Australia200 was up 0.53%. Melbourne has restricted gatherings as it is going through a new COVID-19 outbreak.

Europe

Germany30 rose 0.2%. News that the most prominent European residential property group – Vonovia SE – will take over its rival Deutsche Wohnen for approx. $22 billion pushed the index higher. France40 was 0.1% higher. UK100 fell behind the other major indexes, ending the day 0.2% lower.

Brent oil rose 0.3%, settling at $68.65 per barrel.

EUR/USD reached its highest point since January, trading at 1.2266.

Sources: investing.com, Morningstar.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com