Notifications Bell

General Motors vehicle sales surged in Q2

General Motors vehicle sales surged in Q2

One of the world’s largest auto manufacturers impressed markets with its quarterly sales surge

General Motors revealed that its second-quarter sales surged almost 40% to 688,236 vehicles compared to last year’s figures when the pandemic forced a temporary closure of auto dealerships. Despite the significant jump, the figures slightly missed the 40% - 43% increase forecasted by analysts. The company also announced that currently are 211,974 vehicles in its inventory, marking a 37% decline from the 334,628 reported at the end of the first quarter.

Elaine Buckberg, GM chief economist, stated: “Consumer demand for vehicles is also strong but constrained by very tight inventories. We expect continued high demand in the second half of this year and into 2022.”

For the future, GM expects its first-half earnings to come in higher than the previous forecast as semiconductor shipments improve and plants are returning to full capacity.

General Motors is due to report Q2 earnings on August 3.

At the moment of writing, General Motors stock price is trading 0.17% higher. Since the beginning of the year, the company’s stock price added about 43%.

Sources: thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com