Notifications Bell

Ford sales jump in China

Ford sales jump in China

The American multinational automaker revealed impressive sales for the first half of the year in Greater China

Ford reported that it sold more than 306,700 vehicles in the first six months of 2021, marking a 24% year-over-year increase. The surge was possible despite the global chip shortage, the carmaker racking up sales in the world’s largest auto market. Still, the shortage bit into Ford sales in Q2, being down 3.6% year-over-year.

Moreover, Ford said its electrification push in China continues with Mustang Mach-E and the inauguration of 10 direct-to-customer electric vehicles storefronts in Q2.

“Ford is focused on offering the right mix of world-class vehicles and services to our customers in China and on continuing the momentum and growth of our business,” stated President and CEO of Ford China, Anning Chen.

The surprising results came after last month the company announced that will halt production at the Michigan factory for a lack of parts while curtailing production at eight more factories due to chip shortage.

Now, Ford is due to publish its second-quarter earnings on July 28.

After the announcement, Ford stock price closed 2.99% higher.

Source: thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com