Notifications Bell

Fed’s monetary policy decision is still in the spotlight - Thursday Review, June 17

Fed’s monetary policy decision is still in the spotlight - Thursday Review, June 17

In the US, tech stocks gained strength

The US

Wall Street closed mainly lower, as investors were still processing the Fed’s unexpectedly hawkish view on monetary policy from Wednesday, which projected the first post-pandemic interest rate hikes in 2023. USA30 fell 0.62%, while USA500 lost 0.04%. TECH100 added 0.87%.

Crude oil fell 2.65% to $70.24 per barrel.

Gold was down 4.74% to $1,773.20 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.73% at 91.877.

Asia and Australia

Markets were mostly down, with traders continuing to focus on the latest US Federal Reserve policy decision that indicated a pickup in the expected pace of its asset tapering.

Japan225 slid 1.14%.

HongKong45 slipped 0.05%.

Down under, Australia200 edged 0.30% lower, even though the employment data for May was better-then-expected. The unemployment rate fell to 5.1%.

Europe

Stocks closed higher, despite the overall global caution displayed by the other markets regarding Fed’s announcement. Germany30 rose 0.11%, driven by gains in the Insurance, Retail, and Pharmaceuticals & Healthcare sectors. France40 gained 0.21%, reaching a 5-year high.

Brent oil fell 2.62%, trading at $72.44 a barrel.

EUR/USD was down 0.70% to 1.1910.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com