Notifications Bell

Fed officials project rate hikes for 2023 - Wednesday Review, June 16

Fed officials project rate hikes for 2023 - Wednesday Review, June 16

Oil continues its upward trend, rising for the fifth day

The US

Wall Street closed lower as the US Federal Reserve officials hinted that the central bank could start raising interest rates in 2023, a year earlier than expected. USA30 fell 0.77%, and USA500 lost 0.54%. TECH100 dropped 0.24%.

Crude oil rose to $72.15 per barrel, after reaching $72.99 – the highest level since October 2018.

Gold was up 0.29% to $1,861.85 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.02% lower at 90.483.

Asia and Australia

Japan225 was down 0.31% after trade data for May was lower than expected, exports growing 49.6% year-on-year.

HongKong45 edged down 0.16%.

Down under, Australia200 was up 0.24%. The country’s prime minister announced that officials are bolstering legal arguments ahead of potentially taking the wine-tariff dispute with China to the World Trade Organization.

Europe

Markets closed in a mixed manner, as some were cautious ahead of the US Federal Reserve meeting. Others focused on the latest economic metrics. UK100 rose 0.2% even though data showed an unexpected jump in inflation, above the Bank of England’s 2% target in May. Spain35 fell 0.3%, while Germany30 lost 0.12%.

Brent oil gained 0.5%, hitting $74.39 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2115 after it lost 0.07%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com