Notifications Bell

Fed managed to ease inflation concerns - Wednesday Review, May 26

Fed managed to ease inflation concerns - Wednesday Review, May 26

Global shares ended the session in mixed territory amid US economic data

The US

Wall Street was up as markets continued to benefit from the economic reopening. USA30 jumped 0.03%, while USA500 rose 0.19%. TECH100 gained 0.59%.

Crude oil settled up 0.2% at $66.21 a barrel.

The Dollar Index was up 0.39%.

Gold shed 0.17% to $1,896.06 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mainly up, as US economic data disappointed amid concerns over inflation and jobs. Japan225 was up 0.31% after a board member of the Bank of Japan stated that the bank should restrain its purchase of ETFs during calm periods in the market.

Down under, Australia200 inched up 0.08%.

HongKong45 gained 0.67%.

Europe

Stocks traded in a mixed manner as investors keep an eye on the inflation outlook after central bank policymakers reaffirmed their dovish policy stance. Germany30 and France40 traded flat, while UK100 closed 0.04% lower.

Brent oil was up 0.3% to $68.87 per barrel.

EUR/USD traded below 1.2200.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com