Notifications Bell

Equities rallied, as US Dollar fell amid inflation concerns growth - Monday Review, May 24

Equities rallied, as US Dollar fell amid inflation concerns growth - Monday Review, May 24

Bitcoin volatility continued to impact the markets

The US

Wall Street closed higher, boosted by a retreat in US Treasury yields, lifting expensive stocks mainly in the tech sector. USA30 rose 0.54%, while USA500 gained 0.99%. TECH100 jumped 1.41%.

Crude oil ended up 3.9% at $66.05 per barrel.

Gold was up 0.11% at $1.882 an ounce.

The Dollar Index languished near a four-month low, around the 90 mark.

Asia and Australia

Markets were mixed following the cryptocurrency volatility and the fact that concerns about the slowdown of stimulus measures continued. Japan225 was up 0.37% ahead of Bank of Japan governor Haruhiko Kuroda’s speech.

Down under, Australia200 inched up 0.10%.

HongKong45 was down 0.33%.

Europe

Markets were closed for Whit Monday.

Brent oil settled up 3% at $68.46 a barrel.

EUR/USD was up 0.3% at 1.2215.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com