Notifications Bell

Energy sector pushed global stocks higher - Wednesday Review, June 2

Energy sector pushed global stocks higher - Wednesday Review, June 2

Despite the positive economic data, investors are still concerned about inflation

The US

Wall Street was moved by the energy sector, which continued to rack up gains. Moreover, investors are waiting for the job numbers due Friday. USA30 gained 0.07%. USA500 and TECH100 each added 0.14%.

Crude oil rose 1.48% to $68.72 a barrel.

Gold was up 0.32% to $1,911.05 per ounce.

The Dollar Index was up 0.10% at 89.905.

Asia and Australia

Markets traded in a mixed fashion amid positive economic data and concerns about the US Federal Reserve withdrawing stimulus measures earlier than expected. Japan225 rose 0.48%.

HongKong45 edged down 0.06%.

Down under, Australia200 rose 0.77% after data released earlier in the day showed a 1.8% quarter-on-quarter increase in GDP.

Europe

Stocks mainly gained as energy companies got a lift as oil pushed further into record territory. Germany30 added 0.23% hitting a new all-time high. France40 rose 0.2%, while UK100 was flat.

Brent oil went up 1.42% to $71.25 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2210.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com