Notifications Bell

Economic data released during the day caused mixed market reaction - Tuesday Review, June 1

Economic data released during the day caused mixed market reaction - Tuesday Review, June 1

Oil closed higher on increased demand outlook from US, Europe, and China

The US

Wall Street closed mixedly, as the energy-led jump in value stocks was offset by weakness in tech and healthcare. USA30 was up 0.14%, while USA500 fell 0.05%. TECH100 slipped 0.1%.

Crude oil rose 2.43% to $67.93 a barrel.

Gold traded 0.19% lower at $1,901.70 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.10% at 89.907.

Asia and Australia

Markets traded mixedly as well, with investors digesting the economic data released worldwide and waiting for information from the US to assess the country’s economic outlook. HongKong45 rose 0.38%.

Japan225 fell 0.32%.

Down under, Australia200 traded 0.48% lower as investors expected that the Reserve Bank to maintain its loose monetary policy.

Europe

Stocks hit a fresh record high as data showed eurozone manufacturing activity expanded at a record pace in May. Europe50 and UK100 each gained 0.8%. Germany30 jumped 1% to a new record high, while France40 added 0.7%.

Brent oil rose 1.75%, trading at $70.53 per barrel.

EUR/USD was down 0.08% to 1.2215.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com