Notifications Bell

Earnings beat and dividends return for Ralph Lauren

Earnings beat and dividends return for Ralph Lauren

The fashion company that creates and sells products ranging from mid-range to luxury segments posted fiscal fourth-quarter results

Ralph Lauren reported adjusted earnings of 38 cents a share, topping analyst estimates of a net loss of 72 cents per share. Sales came in at $1.3 billion, 1% up from the same time last year and higher than the $1.21 billion touted. Lauren’s global digital commerce sales went up 52% year-over-year.

“This fiscal year, we fundamentally repositioned our company for long-term success—accelerating our digital and marketing capabilities, eliminating structural headwinds, focusing our brand portfolio and realigning our cost structure—all while continuing our brand elevation journey around the world,” stated Ralph Lauren’s CEO Patrice Louvet.

Fiscal Q1 2022 brought quarterly dividends. Starting March 28, the company will pay dividends of about 68.8 cents per share or $2.75 a share per year.

According to Ralph Lauren officials, the COVID-19-related restrictions in Europe and Japan will impact its Q1 2022 results. However, it sees sales jumping as much as 150% compared to the same quarter the previous year. For the 2022 fiscal year, Ralph Lauren predicts a rise in sales of 20% to as much as 25% from fiscal 2021.

Since the beginning of the year, its stock price went up 16%, while in the past twelve months it gained 61%.

Sources: barrons.com, investor.ralphlauren.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com