Notifications Bell

Disappointing quarter for Alibaba

Disappointing quarter for Alibaba

The Chinese conglomerate didn’t impress with its fiscal Q2 earnings figures

Alibaba reported revenues of $31.4 billion (200.69 billion yuan), marking a 29% year-on-year increase from last year’s numbers. Its core commerce business saw revenue growth of 31% to 171.17 billion yuan, lower than expected.

The company missed revenue and earnings for the September quarter as China’s economy slowed down, impacting consumption. Alibaba has also been part of China’s crackdown process on its domestic tech industry, which has seen a slew of new regulations ranging from antitrust to data protection. The company was fined $2.8 billion in April as part of an anti-monopoly probe. Moreover, Alibaba started facing competition from JD.com, Pinduoduo, and ByteDance.

Alibaba slashed its revenue guidance for the current fiscal year, expecting growth between 20% - 23%, lower than the 29.5% increase previously announced, or 930 billion yuan.

After the news hit the wires, Alibaba’s US-listed shares fell 8.2% in pre-market trade.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com