Notifications Bell

Day of records for US markets - Monday Review, July 26

Day of records for US markets - Monday Review, July 26

Asian stocks reached a multi-month low as regulation concerns upended Chinese equities

The US

Wall Street closed the day in green territory, with all three major averages clinching record highs ahead of quarterly earnings from big tech and the Federal Reserve's monetary policy decision. USA30 gained 0.24% reaching a record of 35,144.12. USA500 rose 0.24%, closing at a record high of 4,422. The tech-driven TECH100 followed suit and closed at a high of 14,840.70.

Crude oil traded 2% lower at $70.64 a barrel.

Gold rose 0.3% to $1,807.95 per ounce.

Asia and Australia

Japan225 jumped 1.39%, as markets reopened after a holiday and the services purchasing managers' index was released earlier in the day.

Down under, Australia200 edged up 0.13%.

HongKong45 slid 2.13%, with the Hang Seng Tech Index being the worst-performing major tech gauge globally.

Europe

Stocks weakened Monday, following losses in Asia after China's latest move against tech companies. Moreover, July's German Ifo business climate index fell to 100.8 from a revised 101.7 the previous month. Germany30 and France40 each traded 0.7% lower. UK100 dropped 0.6%.

Brent oil fell 1.7% to $72.16 a barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1774.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com