Notifications Bell

Countries start reimposing COVID-19-related lockdowns - Tuesday Review, June 29

Countries start reimposing COVID-19-related lockdowns - Tuesday Review, June 29

Fears over Delta COVID-19 variant caused investors to be cautious

The US

Tech stocks eked out another record as strength in this segment kept the broader market above water even after solid earnings from bank stocks. USA30 gained 0.03%, while USA500 closed to an all-time high of 4,291.80 after it added 0.02%. TECH100 was up 0.19% to a record of 14,528.33.

Crude oil rose 0.51%, hitting $73.28 per barrel.

Gold was down 1.02% to $1,762.45 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.14% higher at 92.007.

Asia and Australia

Japan225 fell 0.87% after data released earlier in the day showed that retail sales grew better than expected 8.9% year-on-year in May.

Down under, Australia200 fell 0.73% after Perth became the third city to impose a lockdown thanks to the Delta variant of COVID-19.

HongKong45 traded 0.47% lower. The city administration announced that it would ban flights from the "extremely high risk" UK due to the latter's latest COVID-19 outbreak.

Europe

The gains reported in the homebuilders' sector pushed UK100 0.2% higher. Germany30 rose 0.88%, while France40 gained 0.14%.

Brent oil added 0.49% to $74.50 a barrel.

EUR/USD was down 0.15% to 1.1906.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com