Notifications Bell

Corporate earnings helped to set a positive tone on the markets - Wednesday Review, May 5

Corporate earnings helped to set a positive tone on the markets - Wednesday Review, May 5

Most Asian markets continue to be closed for holidays

The US

Wall Street closed the day in a mixed fashion, as the busiest week of earnings reports is almost done. USA30 rose 0.28%, while USA500 was up 0.1%. TECH100 fell 0.37%, closing lower for the second day, as the tech selloff continued, with companies like Peloton and Netflix dropping more than 1% each.

Crude oil traded 1.1% higher at $66.45 per barrel.

Gold was up 0.62% to $1,787.05 an ounce.

The Dollar Index was up 0.37% at 91.265.

Asia and Australia

The closures in major markets softened the impact of US Treasury Secretary Janet Yellen’s comments regarding inflation.

Japanese and Chinese markets were closed in observance of Children’s Day and Labor Day, respectively.

USD/JPY traded at 109.20 after it fell 0.12%.

Europe

Stocks traded higher, recovering from Tuesday’s late pullback in the tech sector, as investors focused on new earnings data. Germany30 traded 1.4% higher, while France40 rose 0.9%. UK100 climbed 1.1% ahead of Bank of England’s policy decision.

Brent oil rose 3.2% to $69.72 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1994 after it went down 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com