Notifications Bell

Consumer confidence data and the hedge fund collapse kept markets on their toes - Tuesday Review, March 30

Consumer confidence data and the hedge fund collapse kept markets on their toes - Tuesday Review, March 30

The American markets stuttered as investors are still cautious

The US

Despite the positive consumer confidence data that rose more than expected, reaching its highest level since July 2019, Wall Street focused on the hedge fund blow-up impact. USA30 fell 0.31%, and USA500 traded 0.2% lower. TECH100 was down 0.1%.

Crude oil lost 0.1% and traded at $61.51 per barrel.

Gold fell 1.1% to $1,696.30 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 jumped 1.17% as the city is getting ready to lift some restrictive measures starting April 1.

Japann225 inched up 0.05% after Nomura Holdings Inc said it is too early to estimate the impact that the hedge fund blow-up had on Archegos head, Bill Hwang.

Down under, Australia200 was down 0.58%.

Europe

Markets pushed higher, boosted by growing French consumer confidence, which rose unexpectedly in March. At the same time, the fears of broader fallout from the US hedge fund default eased. Germany30 and UK100 traded 0.7% higher. France40 rose 0.8%.

Brent oil was seen at $64.85 a barrel.

EUR/USD traded 0.2% lower at 1.1734.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com