Notifications Bell

Commodity and tech stocks jumped to new records - Wednesday Review, July 7

Commodity and tech stocks jumped to new records - Wednesday Review, July 7

Traders are cautious as the new COVID-19 variant threatens the economic recovery

The US

Wall Street mainly notched two record highs after minutes from the Fed’s latest meeting largely confirmed market expectations. The officials revealed that progress on economic recovery was not met yet. USA30 rose 0.3%, and USA500 gained 0.34%. TECH100 added 0.01%.

Crude oil was down 1.69% at $72.13 per barrel.

Gold extended gains to a sixth session, rising 0.37% to $1,803.41 an ounce.

The Dollar Index traded 0.19% higher at 92.72.

Asia and Australia

Stocks were mostly down as investors are concerned about the economic outlook and the spread of the COVID-19 Delta variant.

Japan255 fell 0.9%.

HongKong45 edged down 0.73%.

Down under, Australia200 gained 0.67% after the country’s Reserve Bank announced that it would keep interest rates unchanged at a record low of 0.1%.

Europe

Also, on the Old Continent, investors remained cautious about the strength of the global economic recovery and the threat of the Delta COVID-19 variant. However, the commodity-linked stocks recovered from the sharp falls reported in the previous sessions. Germany30 posted its best session in seven weeks as it gained 1.2%. France40 rose 0.31%.

Brent oil lost down 1.52% at $73.40 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1828.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com