Notifications Bell

Brookfield to pay $5.1B in cash for American National

Brookfield to pay $5.1B in cash for American National

A new week, a new deal was announced in the insurance sector

Brookfield Asset Management – a leading global alternative asset manager with more than $600 billion of assets under management – agreed to buy insurer American National Group. According to their statement, it will be a $5.1 billion all-cash deal.

American National is majority-owned by the founder’s family – Lewis Moody Jr – who controls its through a range of trusts and holdings. The Group offers products such as life, health, property and casualty insurance, and annuities.

Under the potential deal, American National shareholders will receive $190 per share, a premium of 10% to the insurer’s Friday closing price. Brookfield is looking to keep America National’s headquarters in Galveston, Texas, and maintain its operational hubs around the country.

RBC Capital Markets serves as a financial adviser to Brookfield, while Citi is American National’s. The merger is expected to close in the first half of 2022.

After the news hit the wires, Brookfield Asset Management stock price closed 0.60% higher.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com