Notifications Bell

Broad sell-off caused by Evergrande-induced fears - Monday Review, September 20

Broad sell-off caused by Evergrande-induced fears - Monday Review, September 20

As Evergrande debt deadline approaches, markets react in a negative manner

The US

Wall Street ended the day in red, with indices suffering their biggest daily drop since May, as fear of the potential collapse of China’s Evergrande drove investors to safe-haven assets. USA30 fell 1.78%, while USA500 lost 1.70%. TECH100 traded 2.19% lower.

Crude oil slumped 1.3% to $70.88 a barrel.

Gold rose 0.1% to $1,752.95 pe ounce.

Asia and Australia

Markets were down as investors in the region continued to sell off shares amid concerns about China Evergrande Group’s debt situation.

Japan225 slid 1.83% as markets re-opened after a holiday. The Bank of Japan is due to hand down its policy decision on Wednesday.

Down under, Australia200 edged down 0.11%, with the country’s national bank releasing the minutes from its latest meeting.

HongKong45 fell 0.79%.

Europe

Stocks traded significantly lower at the beginning of the week amid concerns about the health of property giant Evergrande Group. Moreover, a US Federal Reserve meeting is approaching. Germany30 traded 2% lower, while France40 fell 1.9%. At the same time, UK100 dropped 1.3%.

Brent oil fell 0.8% to $74.72 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1711 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com