Notifications Bell

Better-than-expected quarterly figures for Intel

Better-than-expected quarterly figures for Intel

Intel reported first-quarter 2021 results that came ahead of the consensus. Moreover, it raised its full-year guidance amid solid demand.

The company announced an EPS of $1.39 versus the expected $1.15 adjusted. Revenue figures also topped the $17.90 billion estimated, coming in at $18.57 billion. PC sales and laptop chips surged in the past quarter, reaching a record for the company. The latter reported a 54% increase year-over-year, while PC volumes were up 38%.

Mobileye’s revenue, Intel’s autonomous vehicle subsidiary, was up 48% year-over-year, at $377 million.

For the full year, Intel is looking for an EPS of $4.60 on revenues of $77 billion. It raised its forecast from a previous estimate of earnings per share of $4.55 and revenues of $72 billion. Moreover, Pat Gelsinger, the company’s CEO, announced that Intel would invest $20 billion in new manufacturing chip plants to become a chip manufacturer, making chips for other companies in addition to its own.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com