Notifications Bell

Apple blew estimates away with its quarterly figures

Apple blew estimates away with its quarterly figures

However, the company did not issue official guidance citing global chip shortage caused by the pandemic-related restrictions

Apple reported an EPS of $1.40 on revenues of $89.58 billion. The revenue figures single-handedly beaten the $77.36 billion expected, marking a 53.7% increase year-over-year.

Not only the EPS and revenue came in higher-than-expected, but also the revenues for its products, as it reported double-digit growth in every category. iPhone – 65.5% increase from last year, figures coming in at $47.94 billion, while Mac’s surged 70.1% year-over-year to $9.10 billion. The most significant increase was reported for iPad – 78.9% YoY to $7.80 billion. These figures mark the second consecutive quarter when Apple posts double-digit growth in all product categories.

It kept last quarter’s trend of not issuing official guidance for what it expects in the quarter ending in June. However, Apple CFO Luca Maestri stated that the company expects June quarter revenue to increase by double digits year-over-year, even though it currently faces supply shortages. Moreover, Apple announced that it would increase its dividend by 7% to $0.22 per share, and it authorized a $90 billion share buyback program. The latter is significantly higher than what the company has previously allowed: $75 billion in 2019 and $50 billion in 2020.

In Q2 2021, Apple broke its record for gross margin – 42.5%, the highest in nine years. According to data from FactSet, usually, the number hovered between 37% - 39%.

Following the news, Apple stock price traded more than 4% higher.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com