Notifications Bell

American markets opened lower, as investors fear inflation - Tuesday Review, May 4

American markets opened lower, as investors fear inflation - Tuesday Review, May 4

Asian stocks edged higher on positive economic data

The US

Wall Street closed mainly in negative territory after Treasury Secretary Janet Yellen talked about the possibility of rate hikes to prevent the economy from overheating. Her remarks came in contrast with the statements of FED Chairman Jerome Powell during past meetings.

USA30 was down 0.7%, while TECH100 was down 1.9%. USA500 outperformed by gaining 0.3%.

Crude oil traded 0.2% higher at $64.63 per barrel.

Gold fell 0.4% to $1,785.20 an ounce.

The Dollar Index was up 0.38% at 91.270.

Asia and Australia

Chinese and Japanese markets were closed for Labour and Greenery Day, respectively.

HongKong45 traded 0.33% higher, after losing nearly 1000 points in the last two sessions.

Down under, Australia200 edged up 0.44% as the Reserve Bank met expectations and kept the interest rate unchanged at 0.1%.

USD/JPY was flat at 109.33.

Europe

Stocks traded largely higher, boosted by optimism from economies reopening, and the rate of vaccination in EU member states quickly rising. Moreover, by the start of June, the European Commission wants to reopen the continent to holidaymakers from countries with low infection rates and people who have been fully vaccinated.

Germany30 traded 0.4% lower. France40 and UK100 went up 0.1% and 0.6%, respectively.

Brent oil rose 0.3% to $67.75 a barrel.

EUR/USD traded 0.4% lower at 1.2014.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com