Notifications Bell

Airbnb triples its revenues in Q2

Airbnb triples its revenues in Q2

The San Francisco-based home rental platform beat Wall Street expectations for revenue and bookings in Q2 2021

Airbnb reported revenues of $1.34 billion, topping the $1.26 billion forecasted, up almost 300% year-over-year. The company reported 83.1 million nights and experiences booked, marking a 29% increase from Q1 and a 197% increase year-over-year.

Sales and marketing expenses for the second quarter were up 175% compared to last year’s figures, reaching $315 million. According to Airbnb, the rise was due to “Made Possible by Hosts” campaign.

Gross booking value, the company’s way of tracking host earnings, service fees, cleaning fees and taxes, was up 320% to $13.4 billion, single-handedly beating the $11.56 billion consensus.

For the future, Airbnb warned about the volatility caused by the COVID-19 Delta variant. Although it expects Q3 to deliver the strongest quarterly revenue on record, the third quarter nights and experiences booked could be below what it reported in Q2 and Q3 2019.

Dave Stephenson, Airbnb CFO, stated: “As we exit Q2 and come into Q3, we have a combination of fewer bookings for the fall, just given the nature of some of the seasonality, and any kind of impact potentially on Covid concerns.”

Since the last earnings report on May 13, Airbnb stock price has risen 9.1%.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com