Notifications Bell

Additional sanctions on Russia impact global markets

Additional sanctions on Russia impact global markets

The week began on the right foot for the US Dollar

The US Dollar stabilized on Monday, following Friday’s job report, while the Euro weakened as talks of more sanctions on Russia for its Ukraine invasion ramped up. The Dollar Index, which tracks the greenback against a basket of currencies, is traded at 98.612.

Non-farm payrolls for March confirmed a strong economy and a tight labor market, increasing by 431,000 jobs. Moreover, the unemployment rate fell to its lowest point in two years - 3.6%.

Following these events, traders widely expect the Fed to raise the interest rate by 50 basis points next month. Bond yields reacted quickly to the news, with 2-year Treasury yields jumping close to 2.5%.

Now, investors are waiting for the Consumer Prices to be released later today. According to Bloomberg, the figures are expected to climb to an annual 61.5% in March.

Euro

The EUR/USD pair traded at 1.1044, driven by fresh sanctions on Moscow. Ukraine accused Russian forces of war crimes in Bucha. Russia’s defense ministry denied the accusations.

Christine Lambrecht, the German Defense Minister, said that the EU should discuss ending the Russian gas imports – a move that would significantly impact the Eurozone. Russia supplies about 40% of Europe’s gas needs.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com