Notifications Bell

A quiet day for markets due to holidays in the UK and US - Monday Review, May 31

A quiet day for markets due to holidays in the UK and US - Monday Review, May 31

Asian stocks traded in a mixed fashion over economic data

The US

American markets were closed on Memorial Day.

Crude oil rose 0.98% to $66.97 a barrel.

Gold was up 0.14% to $1,907.95 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.18% at 89.830.

Asia and Australia

Japan225 fell 0.66% after data from the day revealed that Industrial Production for April grew 2.5% month-on-month topping March’s 1.7%.

HongKong45 was down 0.29%.

Down under, Australia200 edged down 0.14% ahead of Reserve Bank of Australia’s policy decision.

Europe

Stocks closed lower as investors focused on inflation data from some of the region’s biggest economies. Germany30 retreated from an all-time high hit last week, ending the day 0.7% lower. France40 was also around 0.7% lower, while Spain35 fell approx. 0.9%. The UK markets were closed on Spring Bank Holiday.

Brent oil went up 0.99% to $69.40 per barrel.

EUR/USD traded 0.31% higher at 1.2227.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com